ФИНА МОТОРИКА И РЕЧ

Развитието на фината моторика е изключително важен момент в процеса на логопедичното въздействие. Нейната цел е да повиши ефективността на корекционната работа на децата с логопедични проблеми. Научно е доказано, че развитието на моториката на ръцете е тясно свързано с развитието на речта на детето и неговото мислене. Степента на развитие на движенията на пръстите, съответства на степента на развитие на речта. При децата с нарушена реч се забелязва обща моторна недостатъчност, а така също и отклонения в развитието на движенията на пръстите на ръцете, изразени в различна степен. Движението на пръстите е в тясна връзка с речевата функция. Съществува следната закономерност:ако развитието на двигателните умения на пръстите съответстват на възрастта на детето , то и речевото развитие ще се намира в пределите на нормата и обратно-ако двигателните способности на пръстите на ръцете изостава, то ще се задържа и общото речево развитие,независимо, че общата моторика(бягане, скачане, катерене ) може да бъде в норма. Следователно формирането на речевите области се извършва под влияние на кинестетичните импулси от пръстите на ръцете. Нивото на развитие на фината моторика е един от показателите за интелектуалната готовност на детето за училище. Обикновено детето с добре развита фина моторика има и високо ниво на интелект: умее да разсъждава логически, има добре развити памет, мислене, внимание, свързана реч.
  Лошата моторика на пръстите на ръцете дава ниски резултати при изпълнение на различни задачи като- рисуване по контур, оцветяване, прерисуване по образец, отвързване на възли, изрязване с ножица и др. Детето бързо се уморява, губи интерес и недовършва поставената задача. Писането е сложен навик, включващ изпълнението на фини координирани движения на ръцете. Недостаттъчното развитие на фината моторика води до затруднения в писането, а оттам до негативно отношение към ученето, тревожност и др. Ето защо е особено важно да се развиват механизмите необходими за овладяването на писането в предучилищна възраст
  Още от ранна възраст на децата трябва да се предоставят различни материали за развитие на движенията на ръцете. Препоръчва се: 
- масаж на дланите и пръстите на ръцете (самомасаж по хода на пръстите от върха към основата с помощта на палеца и показалеца на противоположната ръка, свиване и разгъване на юмрука, събиране и разтваряне на пръстите и др)
- с масажьор (търкаляне между дланите на шишарка, неподострен, грапав молив или малки топки ) 
-пръстова гимнастика( образуване на различни фигури с пръстите на двете ръце) 
- събиране на дребни предмети(мозайки, жълъди, семена и др.)
- късане на хартия 
- лепене
- прегъване на хартия (оригами)
- връзване и отвързване на възли
- нанизване на мъниста
- моделиране с кибритени клечки
- изрязване с ножица 
  Тези занимания са много интересни и могат да бъдат провеждани по всяко време от родителите, стига това да става редовно и да продължават, докато бъде постигнат максималния ефект.
  Недка Иванова- специален педагог и логопед
  GSM 0885 161 448 / 0894 72 83 20
  e-mail:ivanova.n@abv.bg


{START_COUNTER}