КАК ДА АКТИВИЗИРАМЕ ПОЯВАТА НА РЕЧ У ДЕТЕТО

Напоследък децата все по-късно започват да произнасят първите си думи. Масово се наблюдава закъсняване на проговарянето. И въпреки че това, кога детето ще произнесе първата си дума, е строго индивидуално и няма твърдо установен срок, все пак има известни възрастови граници, в които трябва да стане това.
Тук давам няколко прийома, благодарение на които родителите или тези, които се грижат за малкото човече, могат да стимулират появата на реч.Съвместно разглеждане на предмети

Възрастният заедно с детето наблюдават някакъв предмет. При това възрастният много изразително описва всичко, което те виждат. Например: „Виж какво коте! То си има лапички, опашка. Погали меките косъмчета на котето! Виж колко спокойно стои котето. Хайде да го повикаме: „Пис-пис, ела тук!”. При това много е важно детето да проявява активност – да изпълнява простите движения, свързвайки ги с познати и непознати думи. И разбира се всяка негова активност следва да бъде поощрявана!

Четене на смешки и стихчета
Възрастният повтаря стихчето или смешката няколко пъти. Когато текстът вече е добре познат на детето, възрастният прави пауза в края на строфата, подбуждайки детето само да завърши фразата. Така възниква диалог в стихотворна форма, който носи радост на детето. По този начин се развива паметта и речта на детето и то се учи да наизустява.

Запознанство с нови думи
Новата дума, означаваща действие, се въвежда заедно с познати думи, обозначаващи предмет или субект на действието, като така се засилва интереса към думата и се закрепват определени словосъчетания. Например: „Ваня яде, а кокошката кълвe, и пиленцата кълват… Какво прави кокошката? Покажи как кълве!..” Добре е в това време да се разглеждат подобни картинки или да се извършват съответните действия с подходящи играчки.

Разглеждане на картинки
Възрастният и детето заедно разглеждат познати картинки. „Какво е това? А кой е този – пита възрастният. – А какво прави той? Къде е птичката? Покажи дървото!”. Ако детето мълчи, може да се подскаже отговорът, но след това да се настоява да отговори само, гледайки същата картинка. След 3-годишна възраст въпросите могат да бъдат и по-сложни.

Поръчения, изискващи ответно действие

Възрастният моли детето да намери някакъв предмет, да му го донесе или да го покаже. Сложността на това поръчение зависи от развитието на речта на детето – поръчението трябва да бъде понятно и достъпно и да изисква от него съсредоточаване, а не механични действия. Най-простата молба е да донесе някоя играчка, която е пред очите му, когато нищо не отвлича неговото внимание. По-сложно е да намери и да донесе играчка, като я открие сред други играчки – в началото те трябва да са две, после три и постепенно да се увеличава броя им. Още по-сложно е да намери играчка, която не се вижда, като за целта е необходимо целенасоченото й търсене. Последващите задачи включват търсене вече не на един, а на два предмета: „Донеси първо мечето, а след това топката”. Така, усложнявайки постепенно поръченията, детето може да се научи да регулира с думи своите действия – засега още чрез думите на възрастния. Може да му се помогне като се повтори думата. Желателно е и детето самичко да повтори какво трябва да донесе, а изпълнявайки молбата да каже какво е донесло. Ако детето не желае да изпълни вашите поръчки, не го насилвайте! Все пак това е игра.

Звуково обозначение на своите действия
Децата обозначават и съпровождат различните дейности с определени звуци. Чукане – „чук-чук”. Рисува дъжд – „кап-кап”. Потропва с крака – „троп-троп”. Възрастния учи детето на звукоподражание, детето повтаря след него, а след това заедно съпровождат звуците с действията на детето. По-късно то вече само прави едновременно и едното, и другото.

Речево съпровождане на действията
Детето вече съпровожда своите действия не със звукове, а с разгърната реч. За това упражнение са подходящи хороводни игри и детски стихчета. Например: „Дай, бабо, огънче”, „Скрила баба, скрила…” и пр. Освен това е полезно да се назовават всички самостоятелни действия на детето и да се задават съответните въпроси: „Ваня се мие… Какво прави Ваня? Какво иска Ваня?” и т.н.

Спектакъл
Разиграйте проста сценка с играчките на детето. Зайчето плаче, кучето бяга, мечето яде, котето изгубило топката… Детето трябва да помогне на играчката, както това прави възрастния. След две представления може да попитате детето какво е видяло.

При провеждането на игрите да се спазват следните условия:

* игрите трябва да са интересни на детето и да му носят радост;
* недопустимо е да се принуждава детето да прави каквото и да било,
ако то не може или не иска;
* заниманията по развитие на речта трябва да бъдат включени в
дейността на детето, а думите – да се опират на негови конкретни впечатления;
* заниманията трябва да са кратки, не повече от 5-7 минути. Добре е да се прилагат в различно време и разни ситуации, за да се превърнат в позната и обичайна дейност за детето.


{START_COUNTER}